Tablice upamiętniające nauczycieli

Pomysł ten narodził się w celu popularyzowania wiedzy, podtrzymywaniu jej na temat nauczycieli, którzy zginęli w Katyniu. Wszystko zaczęło się od szukania w źródłach historycznych nazwisk pomordowanych nauczycieli, przy których była była adnotacja dotycząca miejsca pracy w naszym województwie.

Kolejnym etapem było odszukanie w szkołach dokumentów tych osób - niestety było to bardzo ciężkie zadanie, ponieważ w niewielu szkołach istniały jeszcze dokumenty ów nauczycieli. Zgromadzony materiał stał się swego rodzaju księgą pamięci, dzięki której można było uwiarygodnić całą pracę.

W bardzo małej ilości szkół wiedziano o nauczycielach, którzy zginęli męczęńską śmiercią w Katyniu, Ostaszkowie, Twerze. Wspólne zagłębianie się w temat - szukanie informacji w archiwach, u najstarszych mieszkańców, w kancelariach parafialnych stworzyło swego rodzaju więź między wszystkimi osobami uczęstniczącymi w tej pięknej akcji.

Listopad i grudzień 1998 roku był długo oczekiwany, ponieważ to uczniowie z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie przekazali 23 tablice Rodzinie Katyńskiej. Projekty tablic były wspólnym dziełem nauczycieli oraz uczniów. Tablice w swej wymowie tworzą piękno - pełnowymiarowy element przestrzenny