Historia powstania Rodziny Katyńskiej w Częstochowie.

Rodzina Katyńska w Częstochowie nieoficjalnie została utworzona w 1943 roku, kiedy to w miejscowej gaecie zostały ogłoszone listy oficerów WP pomordowanych w lesie katyńskim, pogrzebanych w odkrytych przez Niemców dołach śmierci.

Wtedy to rodziny pomordowanych zaczęły spotykać się i przekazywać posiadane przez siebie informacje o losach swoich bliskich. Były to pierwsze tak masowe kontakty, które przetrwały trudny okres 45 lat PRL-u, kiedy to każda wzmianka na temat tej zbrodni groziła prześladowaniami ze strony władzy komunistycznej. Dopiero to rok 1989 przyniósł zmiany, powstały oficjalne stowarzyszenia Rodzin Katyńskich na terenie całej Polski.

W naszym mieście bardzo podobnie, jak w innych zrodziła się inicjatywa powołania miejscowego Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej, zainspirowana przez nieżyjącego już redaktora "Życia Częstochowy" Janusza Płoweckiego. Pani Anna Lechowicz, córka zamordowanego inż. Jana Staniewicza nawiązała współpracę ze znanymi historykami z Częstochowy i doprowadziła do powstania stowarzyszenia w kwietniu 1990 roku.


» Wyjaśnienie prawdy i utrwalenie pamięci w społeczeństwie o katyńskiej zbrodni narodowej
» Trwałe upamiętnienie miejsc męczeństwa i kaźni
» Domaganie się zadośćuczynienia dla rodzin, które w wyniku tej zbrodni straciły swych najbliższych.