Prezes » Anna Bielecka
Wiceprezes » Tolimira Warchoł
Sekretarz » Marian Dębski
Skarbnik » Beata Bielecka

Członkowie »
Stefania Kiedrzynek
Anna Lechowicz
Władysław Panek
Krystyna Parszuto
Zdzisław Suchański

Komisja Rewizyjna »
Przewodniczący: Jan Aniszczenko
Członkowie: Jan Kula i Marek Ziętal


Poniżej podani członkowie w okresie minionych 12 lat jego istnienia wyróżnili się pracując we władzach Stowarzyszenia w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej.

» Jan Aniszczenko
» Lina Bańkowska
» Anna Bielecka
» Kazimierz Bieńkowski
» Aleksander Cubała
» Marian Dębski
» Zygmunt Drews
» Anna Goldman
» Anna Karczewska
» Jan Kasprzak
» Stefania Kiedrzynek
» Zbigniew Kostkiewicz
» Zofia Kowalewska
» Witold Krawczyk
» Daniela Kuk
» Anna Lechowicz
» Jerzy Maciałowicz
» Krystyna Parszuto
» Maria Perska
» Zbigniew Pytlewski
» Ryszard Rakoczy
» Jerzy Rudenko
» Józef Szmidla
» Mieczysław Szpryngier
» Wacław Ślaski
» Zbigniew Ziętal